Go To Ophanim Introduction

Jacob's Wheel
Ophanim Reference Tables


The Solar Angels
Angels of the Consciousness Principle

Outer Ring : AIR (Alef, א)

21. NVY (Nivayel)

20. OHT (Ohetiel)

19. TzDCh (Tzadakiel)

18. RGZ (Rejiziel)

17. SBM (Savimiel)

16. PAL (Fahliel)

15. QThK (Qothekiel)

Seven Galgalim (Wheels)
49 Yadoth (Spokes)
147 Oyinim (Eyes)

141.
NSDL
Nosdaliel
---
421. Sadaliel
428. Dalasiel
435. Lasadiel
142.
NOHY
Nohiel
---
422. Ohiel
429. Hayoiel
436. Yohiel
143.
NPVCh
Nofokiel
---
423. Fevokiel
430. Vokifiel
437. Kifeviel
144.
NTzThM
Notzthamiel
---
424. Tzathomiel
431. Thomitziel
438. Mitzathiel
145.
NQAK
Noqahkiel
---
425. Qahkiel
432. Ekaqiel
439. Kaqahiel
146.
NRBT
Norbitiel
---
426. Rivitiel
433. Vitiriel
440. Tiriviel
147.
NShGZ
Noshjiziel
---
427. Shijiziel
434. Jizishiel
441. Zishijiel

21. NVY (Nivayel)
134.
OPVN
Ofoniel
---
400. Fevoniel
407. Vonofiel
414. Nofeviel
135.
OTzZL
Otziliel
---
401. Tzaziliel
408. Zilatziel
415. Latzaziel
136.
OQChY
Oqokiel
---
402. Qohiel
409. Hayoqiel
416. Iqokiel
137.
ORBS
Orvisiel
---
403. Rivisiel
410. Visariel
417. Sariviel
138.
OShGM
Oshjimiel
---
404. Shijimiel
411. Jimishiel
418. Mishijiel
139.
OThDK
Othdakiel
---
405. Thodakiel
412. Dakathiel
419. Kathodiel
140.
OAHT
Oahtiel
---
406. Ehahtiel
413. Hatahiel
420. Tahiel

20. OHT (Ohetiel)
127.
TzQChO
Tzaqkoiel
---
379. Qokoiel
386. Kohqiel
393. Oqokiel
128.
TzRTN
Tzartiniel
---
380. Retiniel
387. Tinoriel
394. Noritiel
129.
TzShYL
Tzashiliel
---
381. Shiliel
388. Ilashiel
395. Lashiel
130.
TzThDP
Tzathdafiel
---
382. Thodafiel
389. Dafethiel
396. Fethodiel
131.
TzAHS
Tzahasiel
---
383. Ehasiel
390. Hasahiel
397. Sahiel
132.
TzBVM
Tzavomiel
---
384. Vivomiel
391. Vomiviel
398. Miviviel
133.
TzGZK
Tzajzikiel
---
385. Jizikiel
392. Zikajiel
399. Kajiziel

19. TzDCh (Tzadakiel)
120.
RShYTz
Rishitziel
---
358. Shitziel
365. Yotzashiel
372. Tzashiel
121.
RThKO
Rithkoiel
---
359. Thokoiel
366. Kohthiel
373. Othokiel
122.
RALN
Rahlaniel
---
360. Elaniel
367. Lanahiel
374. Nahliel
123.
RBVQ
Rivoqiel
---
361. Vivoqiel
368. Voqoviel
375. Qoviviel
124.
RGZP
Rijzifiel
---
362. Jizifiel
369. Zifejiel
376. Fejiziel
125.
RDChS
Ridkisiel
---
363. Dakisiel
370. Kisadiel
377. Sadakiel
126.
RHTM
Rahtimiel
---
364. Hatimiel
371. Timahiel
378. Mihatiel

18. RGZ (Rejiziel)
113.
SOHM
Sohamiel
---
337. Ohamiel
344. Hamohiel
351. Mohahiel
114.
SPVK
Safvakiel
---
338. Fevokiel
345. Vokafiel
352. Kafeviel
115.
STzZT
Satzitiel
---
339. Tzazitiel
346. Zititziel
353. Titzaziel
116.
SQAN
Saqahniel
---
340. Qahniel
347. Enoqiel
354. Noqahiel
117.
SRBL
Sarviliel
---
341. Riviliel
348. Vilariel
355. Lariviel
118.
SShGY
Sashijiel
---
342. Shijiel
349. Jishiel
356. Yoshijiel
119.
SThDCh
Sathdakiel
---
343. Thodakiel
350. Dakithiel
357. Kithodiel

17. SBM (Savimiel)
106.
PTzZS
Fetzisiel
---
316. Tzazisiel
323. Zisatziel
330. Satzaziel
107.
PQChM
Feqkimiel
---
317. Qokimiel
324. Kimiqiel
331. Miqokiel
108.
PRTK
Fertikiel
---
318. Ritikiel
325. Tikariel
332. Karitiel
109.
PShGO
Feshijoel
---
319. Shijoiel
326. Johshiel
333. Oshijiel
110.
PThDN
Fethdaniel
---
320. Thodaniel
327. Danothiel
334. Nothodiel
111.
PAHL
Fahliel
---
321. Ehahliel
328. Halahliel
335. Lahiel
112.
PBVY
Feviviel
---
322. Viviel
329. Voyoviel
336. Yoviviel

16. PAL (Fahliel)
99.
QRTP
Qortifiel
---
295. Ritifiel
302. Tifariel
309. Faritiel
100.
QShYS
Qoshisiel
---
296. Shisiel
303. Isishiel
310. Sashiel
101.
QThKM
Qothakmiel
---
297. Thokamiel
304. Kamithiel
311. Mithokiel
102.
QAHTz
Qahetziel
---
298. Ehatziel
305. Hatzahiel
312. Tzahiel
103.
QBVO
Qovivoel
---
299. Vivoiel
306. Vohviel
313. Oviviel
104.
QGZN
Qojizniel
---
300. Jiziniel
307. Zinojiel
314. Nojiziel
105.
QDChL
Qodakliel
---
301. Dakiliel
308. Kiladiel
315. Ladakiel

15. QThK (Qothekiel)

Middle Ring : WATER (Mem, מ)

14. YNV (Yonaviel)

13. TOH (Tohiel)

12. ChTzD (Kitzadiel)

11. ZRG (Zarejiel)

10. MSB (Misaviel)

9. LPA (Lafahiel)

8. KQTh (Kaqothiel)

Seven Galgalim (Wheels)
49 Yadoth (Spokes)
147 Oyinim (Eyes)

92.
YKThCh
Ikthakiel
---
274. Kathokiel
281. Thokikiel
288. Kikathiel
93.
YLAV
Ilahviel
---
275. Lahviel
282. Evoliel
289. Volahiel
94.
YMBD
Imvidiel
---
276. Mividiel
283. Vidamiel
290. Damiviel
95.
YNTzT
Intzatiel
---
277. Notzatiel
284. Tzatiniel
291. Tinotziel
96.
YSQZ
Isqoziel
---
278. Saqoziel
285. Qozisiel
292. Zisaqiel
97.
YORH
Yorihiel
---
279. Orahiel
286. Rahoiel
293. Hohriel
98.
YPShG
Ifshejiel
---
280. Feshijiel
287. Shijifiel
294. Jifeshiel

14. YNV (Yonaviel)
85.
TYShZ
Tishiziel
---
253. Yoshiziel
260. Shiziel
267. Zishiel
86.
TKThH
Tikthahiel
---
254. Kathahiel
261. Thahakiel
268. Hakathiel
87.
TLAG
Tilahjiel
---
255. Lahjiel
262. Ejiliel
269. Jilahiel
88.
TMPCh
Timfekiel
---
256. Mifekiel
263. Fekimiel
270. Kimifiel
89.
TNTzV
Tinetzuel
---
257. Notzaviel
264. Tzavoniel
271. Vonotziel
90.
TSQD
Tisqodiel
---
258. Saqodiel
265. Qodasiel
272. Dasaqiel
91.
TORB
Torebiel
---
259. Ohriviel
266. Rivoiel
273. Vohriel

13. TOH (Tohiel)
78.
ChTRV
Kitreviel
---
232. Tiriviel
239. Rivotiel
246. Votiriel
79.
ChYShD
Kishidiel
---
233. Yoshidiel
240. Shidiel
247. Dishiel
80.
ChKThB
Kikthaviel
---
234. Kathoviel
241. Thovikiel
248. Vikathiel
81.
ChLOZ
Kiloziel
---
235. Lohziel
242. Oziliel
249. Zilohiel
82.
ChMPH
Kimfahiel
---
236. Mifahiel
243. Fahamiel
250. Hamifiel
83.
ChNTzG
Kintzajiel
---
237. Notzajiel
244. Tzajiniel
251. Jinotziel
84.
ChSQA
Kisqahiel
---
238. Saqahiel
245. Qahsiel
252. Esaqiel

12. ChTzD (Kitzadiel)
71.
ZChQH
Zikqahiel
---
211. Kiqohiel
218. Qohakiel
225. Hakiqiel
72.
ZTRG
Ziterjiel
---
212. Tirejiel
219. Rejitiel
226. Jitiriel
73.
ZYShA
Zishahiel
---
213. Ishahiel
220. Shahiel
227. Eyoshiel
74.
ZKSV
Zikasuel
---
214. Kasaviel
221. Savokiel
228. Vokasiel
75.
ZLOD
Zilodiel
---
215. Lohdiel
222. Odaliel
229. Daloiel
76.
ZMPB
Zimfeviel
---
216. Mifeviel
223. Fevimiel
230. Vimifiel
77.
ZNTzTh
Zintzathiel
---
217. Notzathiel
224. Tzathoniel
231. Thonotziel

11. ZRG (Zarejiel)
64.
MNGK
Minjikiel
---
190. Nojikiel
197. Jikaniel
204. Kanojiel
65.
MSDT
Misdatiel
---
191. Sadatiel
198. Datisiel
205. Tisadiel
66.
MOHZ
Mohaziel
---
192. Ohaziel
199. Hazoiel
206. Zohiel
67.
MPShL
Mifshiliel
---
193. Feshiliel
200. Shilafiel
207. Lafeshiel
68.
MTzThY
Mitzathiel
---
194. Tzathiel
201. Thitziel
208. Yotzathiel
69.
MQACh
Miqahkiel
---
195. Qahiel
202. Ehaqiel
209. Haqahiel
70.
MRBV
Mervaviel
---
196. Riviviel
203. Vivohriel
210. Vohriviel

10. MSB (Misaviel)
57.
LMBY
Lamiviel
---
169. Miviel
176. Vimiel
183. Yomiviel
58.
LNGCh
Lanjikiel
---
170. Nojikiel
177. Jikiniel
184. Kinojiel
59.
LSDV
Lasaduel
---
171. Sadaviel
178. Davosiel
185. Vosadiel
60.
LORK
Lorekiel
---
172. Orikiel
179. Rikoiel
186. Kohriel
61.
LPShT
Lafeshtiel
---
173. Feshetiel
180. Shetifiel
187. Tifeshiel
62.
LTzThZ
Latzthaziel
---
174. Tzathoziel
181. Thozitziel
188. Zitzathiel
63.
LQAH
Laqahiel
---
175. Qahiel
182. Ehaqiel
189. Haqahiel

9. LPA (Lafahiel)
50.
KLAT
Kalahtiel
---
148. Latiel
155. Etiliel
162. Tilahiel
51.
KMBZ
Kamviziel
---
149. Miviziel
156. Vizimiel
163. Zimiviel
52.
KNGH
Kanjahiel
---
150. Nojihiel
157. Jihaniel
164. Hanojiel
53.
KSQY
Kasaqiel
---
151. Saqiel
158. Qisiel
165. Isaqiel
54.
KORCh
Korikiel
---
152. Orikiel
159. Rikoiel
166. Kohriel
55.
KPShV
Kafeshuel
---
153. Feshiviel
160. Shivafiel
167. Vofeshiel
56.
KTzThD
Katzthadiel
---
154. Tzathodiel
161. Thodatziel
168. Datzathiel

8. KQTh (Kaqothiel)

Inner Ring : EARTH (Tav, ת)

7. VYN (Vayoniel)

6. HTO (Hatoiel)

5. DChTz (Dakatziel)

4. GZR (Jizariel)

3. BMS (Vimisiel)

2. ALP (Elafiel)

1. ThKQ (Thakaqiel)

Seven Galgalim (Wheels)
49 Yadoth (Spokes)
147 Oyinim (Eyes)

43.
VZTzD
Vatzadiel
---
127. Zitzadiel
134. Tzadaziel
141. Dazitziel
44.
VChQB
Vakoviel
---
128. Kiqoviel
135. Qovikiel
142. Vikiqiel
45.
VTRTh
Vatrethiel
---
129. Tirithiel
136. Rithotiel
143. Thotiriel
46.
VYNH
Vaynahiel
---
130. Yonahiel
137. Nohiel
144. Hayoniel
47.
VKSG
Vaksajiel
---
131. Kasajiel
138. Sajikiel
145. Jikasiel
48.
VLOA
Valoahiel
---
132. Loahiel
139. Oahliel
146. Eloiel
49.
VMPSh
Vamifshiel
---
133. Mifeshiel
140. Feshimiel
147. Shimifiel

7. VYN (Vayoniel)
36.
HVPG
Havfejiel
---
106. Vofejiel
113. Fejiviel
120. Jivofiel
37.
HZTzA
Hatzahiel
---
107. Zitzahiel
114. Tzahziel
121. Ezitziel
38.
HChQSh
Hakiqshiel
---
108. Kiqoshiel
115. Qoshikiel
122. Shikiqiel
39.
HTMD
Hatmidiel
---
109. Timidiel
116. Midatiel
123. Datimiel
40.
HYNB
Hayonbiel
---
110. Yonoviel
117. Noviel
124. Viyoniel
41.
HKSTh
Haksathiel
---
111. Kasathiel
118. Sathokiel
125. Thokasiel
42.
HLOR
Haloriel
---
112. Loriel
119. Oriliel
126. Riloiel

6. HTO (Hatoiel)
29.
DHOB
Dahobiel
---
85. Hoviel
92. Ovahiel
99. Vahoiel
30.
DVPTh
Dofethiel
---
86. Vofethiel
93. Fethoviel
100. Thovofiel
31.
DZTzR
Dazitzriel
---
87. Zitzariel
94. Tzariziel
101. Rizitziel
32.
DChLG
Dakilgiel
---
88. Kilajiel
95. Lajikiel
102. Jikiliel
33.
DTMA
Datmahiel
---
89. Timahiel
96. Mahtiel
103. Etimiel
34.
DYNSh
Dayonshiel
---
90. Yonoshiel
97. Noshiel
104. Shiyoniel
35.
DKSQ
Dakasqiel
---
91. Kasaqiel
98. Saqokiel
105. Qokasiel

5. DChTz (Dakatziel)
22.
GDSA
Jidsahiel
---
64. Dasahiel
71. Sahdiel
78. Edasiel
23.
GHOSh
Jihoshiel
---
65. Hoshiel
72. Oshahiel
79. Shihoiel
24.
GVPQ
Jivfeqiel
---
66. Vofeqiel
73. Feqoviel
80. Qovofiel
25.
GZKB
Jizkaviel
---
67. Zikaviel
74. Kaviziel
81. Vizikiel
26.
GChLTh
Jikilthiel
---
68. Kilathiel
75. Lathokiel
82. Thokiliel
27.
GTMR
Jitimriel
---
69. Timiriel
76. Miritiel
83. Ritimiel
28.
GYNTz
Jiyontziel
---
70. Yonotziel
77. Notziel
84. Tziniel

4. GZR (Jizariel)
15.
BGNTh
Vijinthiel
---
43. Jinothiel
50. Nothojiel
57. Thojiniel
16.
BDSR
Vidasriel
---
44. Dasariel
51. Saridiel
58. Ridasiel
17.
BHOTz
Vihotziel
---
45. Hotziel
52. Otzahiel
59. Tzahoiel
18.
BVYA
Vivyahiel
---
46. Voyahiel
53. Yahviel
60. Eviel
19.
BZKSh
Vizikshiel
---
47. Zikashiel
54. Kashiziel
61. Shizikiel
20.
BChLQ
Viklaqiel
---
48. Kilaqiel
55. Laqokiel
62. Qokiliel
21.
BTMP
Vitimfiel
---
49. Timifiel
56. Mifetiel
63. Fetimiel

3. BMS (Vimisiel)
8.
AMBSh
Emvishiel
---
22. Vimishiel
29. Mishiviel
36. Shivimiel
9.
AGNQ
Ejinqiel
---
23. Jinoqiel
30. Noqojiel
37. Qojiniel
10.
ADSP
Edsafiel
---
24. Dasafiel
31. Safadiel
38. Fadasiel
11.
AHTTh
Ehtithiel
---
25. Hatithiel
32. Tithoiel
39. Thohatiel
12.
AVYR
Eviriel
---
26. Vayoriel
33. Yoriviel
40. Riviel
13.
AZKTz
Ezkatziel
---
27. Zikatziel
34. Katzaziel
41. Tzazikiel
14.
AChLO
Ekloiel
---
28. Kiloiel
35. Lokiel
42. Okiliel

2. ALP (Elafiel)
1.
ThALR
Thahlariel
---
1. Elariel
8. Larahiel
15. Rahliel
2.
ThBMTz
Thavmitziel
---
2. Vimitziel
9. Mitzaviel
16. Tzavimiel
3.
ThGNO
Thajnoiel
---
3. Jinoiel
10. Nojiel
17. Ojiniel
4.
ThDChSh
Thadakshiel
---
4. Dakishiel
11. Kishidiel
18. Shidakiel
5.
ThHTQ
Thahatqiel
---
5. Hatiqiel
12. Tiqohiel
19. Qohatiel
6.
ThVYP
Thavifiel
---
6. Vayofiel
13. Yofaviel
20. Feviel
7.
ThZKS
Thaziksiel
---
7. Zikasiel
14. Kisaziel
21. Sazikiel

1. ThKQ (Thakaqiel)

Centre : FIRE (Shin, ש)

Seven Aish (Flames)

7. ShVYN (Shiviniel)

6. ShHTO (Shihtoiel)

5. ShDChTz (Shidkatziel)

4. ShGZR (Shijizriel)

3. ShBMS (Shivimsiel)

2. ShALP (Shahlafiel)

1. ShThKQ (Shithaqiel)


Go To Ophanim Introduction